Kunst

Wie Nagele bezoekt zal opvallen dat er op verschillende plekken in dorp ruimte is voor kunst. Al bij de bouw van het dorp was hier aandacht voor. Door de jaren heen zijn er nieuwe kunstwerken bijgekomen.

Kunst werd tijdens de wederopbouwperiode gezien als een middel tot volksopvoeding. Veel gebouwen uit de deze periode in Nederland hebben daarom ergens wel een kunstuiting. Het kan bijvoorbeeld gaan om wanden, gevels, trappen, vloeren en plafonds. In Nagele zijn deze uitingen spaarzaam toegepast en een aantal is inmiddels verdwenen.

Een mooi voorbeeld dat wel bewaard is gebleven is het wandkunstwerk ‘de Ploeger’ dat aan de muur bij de ingang van de voormalige rooms-katholieke St. Isidoruskerk (nu Museum Nagele) is bevestigd. Het is ontworpen door Frank Nix, die schilder en beeldhouwer was. Het is een voorstelling van Isidorus van Madrid, de patroonheilige van de boeren, landbouwers en tuinders. Heel toepasselijk in een dorp dat voor landarbeiders is gebouwd. Isidorus van Madrid staat symbool voor hard werken, wijsheid, een sterk geloof en naastenliefde en spreekt velen tot de verbeelding vanwege zijn eenvoudige en vrome levensloop.

Nieuwe kunstwerken werden later vooral in de openbare ruimte geplaatst. In 1976 werd het ‘Hunebed’ onthuld in het groene middenterrein. Met zijn zwerfkeien verwijst het naar het verleden van het gebied. In 1990 werd vlakbij de Zuiderwinkels ‘Oud en Nieuw’ geplaatst. Ontworpen door Joost van Hezewijk waarbij de kooi het nieuwe land en de daarin opgehangen plattegrond van Schokland het oude land verbeelden. Voor Museum Nagele bevinden zich verschillende kunstwerken. Zo ook ‘Uit de klei getrokken’ van kunstenaar Diet Wiegman uit 2003, een groep van acht silhouetten van beton verspreid in het gras die ontmoetingen tussen wereldleiders uit de Koude Oorlog voorstellen.

Bij Museum Nagele en op deze website Flevoland Erfgoed is meer informatie te vinden over kunst in Nagele.