Toekomst

Nagele was na de oplevering een hypermodern dorp. Sindsdien is er veel veranderd en is het dorp aan vernieuwing toe. De afgelopen jaren zijn daarvoor veel plannen ontwikkeld en de uitvoering daarvan geven het dorp weer geleidelijk meer glans.

Net als veel andere dorpen in Nederland heeft Nagele te maken met een lichte afname van het aantal inwoners, achterstallig onderhoud en hier en daar leegstand. Niet alle woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en voorzieningen hebben het moeilijk. Tegelijkertijd is het besef aanwezig dat Nagele bijzonder is en zetten veel bewoners en organisaties zich in om Nagele als woonplaats aantrekkelijk te houden.

Het vernieuwen van Nagele gebeurt op een bijzondere manier. In 2009 is een start gemaakt met het Onderzoekslab. Dit lab is opgezet door de rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en gaf jonge architecten een kans om inspirerende ideeën te ontwikkelen om Nagele op te knappen. Behoud van het bijzondere karakter, innovatie en vernieuwing gaan daarin hand in hand. Het Ontwerplab (2010) richtte zich vervolgens op het concreet maken van de ideeën, waarbij architect Pi de Bruijn de kar trok en jonge architecten enthousiast plannen maakten. Net als 50 jaar geleden, toen ook collectief werd samengewerkt aan de toekomst van het dorp, alleen dit keer samen met bewoners en lokale organisaties want die bestonden toen natuurlijk nog niet.

In 2011 volgde de erkenning als wederopbouw gebied van nationaal belang door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten daarna het Uitvoeringslab Nagele in het leven te roepen. Dit lab richt zich op de uitvoering van projecten die bij de vorige labs en in een dorpsvisie van Dorpsbelang zijn bedacht. Het uiteindelijke doel is dat Nagele een geliefde en aantrekkelijk plaats blijft om in te wonen en nog meer een trekpleister wordt voor liefhebbers van architectuur en het erfgoed uit de wederopbouwperiode.

Groenstructuurplan

Nieuw elan voor Zuiderwinkels

Herbestemming voormalige RK School

Dorpsvisie Nagele

Nagele, een moderne erfenis