Zuiderwinkels

Het oorspronkelijk winkelgebied van Nagele bestond uit de locaties Noorderwinkels, Schokkererf en Zuiderwinkels. De opzet van deze winkelstrip ontleenden Van den Broek & Bakema aan de eerder door dit bureau ontworpen Rotterdamse Lijnbaan (1948-1957).

De winkelzone werd evenwijdig aan de doorgaande weg geprojecteerd, als een smalle langgerekte zone die het plein en de vaart kruist. Het noordelijke en zuidelijke deel van de winkelzone zijn visueel met elkaar verbonden door een centrale as: de winkelstraat voor voetgangers. Dat was in die tijd vrij bijzonder. De winkelzone vormt een functionele scheiding van de woonhoven en daarmee de tegenhanger van het wonen. De transparantie in de ruimtelijke opzet en alzijdigheid in de oriëntatie van de gebouwen zorgen ervoor dat de winkelzone geen scheidend maar een verbindend element is tussen de doorgaande weg en het dorp. Met de geleidelijke afname van de vraag naar traditionele winkels en voorzieningen is uiteindelijk besloten om het aanbod te concentreren in en rond de Zuiderwinkels.

Het complex Zuiderwinkels is in de jaren 1954-1956 ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek & Bakema én het Haagse architectenbureau van Romke de Vries. De realisatie ervan volgde in de jaren 1956- 1958. Het complex Zuiderwinkels bestond uit vijf soortgelijke winkel-woonhuizen in twee subtypen. Eén subtype ten westen van de winkelstraat. Hier vestigden zich een melkboer; Zuiderwinkels 1 en een kapper; Zuiderwinkels 2. En één subtype ten oosten van de winkelstraat. Daar vestigden zich een kruidenier; Ring 86, een textielhandelaar; Ring 88 en een bakker; Zuiderpoort 1.

Eind 2015 is een start gemaakt met de restauratie van het gehele complex. Daarbij is goed gekeken naar de cultuurhistorische waarde van de Zuiderwinkels. Het concentreren van de voorzieningen in Zuiderwinkels is noodzakelijk om leegstand en verdere teloorgang van de voorzieningen tegen te gaan. Zuiderwinkels is een beeldbepalend complex bij de dorpsentree. Voor de levendigheid en uitstraling van het dorp is het belangrijk dat er nieuwe ondernemers en functies komen. Meer hierover leest u in de brochure Nieuw elan voor Zuiderwinkels.