Dorpsbelang

Lees hier verslagen Dorpsbelang

Doelstellingen

  • Het optimaal houden van de Leefbaarheid en veiligheid in Nagele door nauwe contacten te onderhouden met de gehele bevolking van Nagele; het gemeentebestuur en zo nodig andere overheden en instanties.
  • Het organiseren van feestelijke activiteiten tijdens algemene feestdagen zoals:  de jaarwisseling, de Koningsdag, het Tulpenmozaiek, Vogelschieten tijdens het Dorpsfeest etc. Hiervoor zijn een aantal commissies ingesteld.
  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen inwoners, verenigingen en de middenstand . (door het onderhouden van een website waarop elke inwoner, vereniging en onderneming uit Nagele zelf nieuwtjes; mededelingen en informatie kan inbrengen; aanpassen en verwijderen)
  • Het bevorderen en zoveel mogelijk uitvoeren van de dorpsvisie zoals die is opgesteld in 2012. De dorpsvisie is te vinden op deze website of opvraagbaar via het secretariaat.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die inwoner zijn uit Nagele. Ze worden voor 4 jaar gekozen tijdens de jaarvergadering. Ze kunnen maximaal 8 jaar achtereen bestuurslid zijn.

Het zittende bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Simon Doornbos

Penningmeester:
Joke Claassen

Secretaris:
Sabrina Schouten (dorpsbelang@nagele.nl)

Algemeen bestuursleden:
Ilse van der Woerd
Jos Scholten
Rianne Dijkstra
Leon Bovée
Hans van der Klundert

Het is gewenst dat elke inwoner of ex-inwoner van Nagele lid wordt / is van de vereniging Dorpsbelang Nagele. Dat bevordert de invoed bij onderhandelingen met  de overheid.
De jaarcontributie bedraagt € 10,- voor een huisgezin en € 7,-  voor alleenstaanden en wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. Lid worden kan door een mailtje te sturen naar of te bellen met de secretaris.

Verslagen van leefbaarheidsvergaderingen, de jaarvergadering en het jaarverslag worden gepubliceerd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de secretaris of bij de penningmeester.