Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Home Dorpsbelang verslagen Notulen leefbaarheidsvergadering 16 februari 2012

Notulen leefbaarheidsvergadering 16 februari 2012

Aanwezig: Anja Kuiters, Daniel Velthuis, W. Mastebroek, Piet vd Sar, Cornelis Ras, Susan Westervoorde, Anita Kuipers, Henk Bakker, Jannie Keuper, Fre Etty, M. Banen, Lamberts, Andy Hein, Jan Huizingh, Aranka Steenstra, Jan de Jonge, Rutger Bergboer, Anneke Keur, Giena Katuin, Gerry en Albert Elswijk, Marco Hof, Karin Davids
Afmeldingen:  Astrid Damman, Joos Poppe, Marco van Kooten, Joyce Meijer, Wouter Ruifrok en Klaas Jan Loosman. 

1. Welkom

Namens Dorpsbelang heet Aranka Steenstra alle aanwezigen van harte welkom op de eerste leefbaarheidsvergadering van 2012. Er is een goede opkomst.

2. Notulen 15 september 2011

- Punt 6 uit de schouw, betreffende de stoep in de Klamp: dat het stuk te lang is, is niet de reden. De gemeente is van mening dat het niet nodig is daar een stoep aan te leggen. Het is een rustige straat.
- Reactie Susan Westervoorde: VVN heeft de situatie in december 2011 bekeken. Zij geven aan dat het een onveilige situatie is en dat er iets aan gedaan moet worden.
- Dorpsbelang zal dit blijven volgen.

3. Presentatie buurtbemiddeling

Door Jannie Keuper van Carrefour. In deze presentatie komt onder andere het volgende naar voren (overige informatie is te vinden in de folder in de bijlage):
Buurtbemiddeling in Emmeloord is vanuit IGW opgestart in 2009. Er zijn 12 getrainde vrijwillige bemiddelaars.
De resultaten: er zijn gemiddeld 60 aanmeldingen per jaar. Daarvan wordt 5% doorverwezen. 20% is niet geschikt en wordt terugverwezen. Van de overgebleven 75% is 33% afkomstig uit de dorpen. 60% wordt opgelost. 6% van de acties stopt door externe factoren.
De meldkamer van de politie verwijst bij klachten van geluidsoverlast direct door naar buurtbemiddeling.

4. Rondvraag

- Henk Bakker: Geeft aan dat er vanuit de schouw naar voren is gekomen dat er in gazons vochtige plekken zitten. In de Tarwehof wordt dit aangepakt. Als deze aanpak blijkt te werken, dan wordt dit doorgezet naar andere hofjes.
- Anneke Keur: Geeft aan dat de dorpsschoonmaak dit jaar gehouden wordt op 17 maart, 9.30 uur verzamelen bij de COOP. Hierbij de oproep aan iedere buurtvereniging om mee te doen of om alvast op te ruimen. Voor materiaal wordt gezorgd. Naderhand is er soep bij Kasparus.
- Dhr. Mastebroek: Is het een idee als er in Schokkererf appartementen gerealiseerd worden voor seizoensarbeiders?
Daarnaast de vraag of er ook strooizout beschikbaar is voor de buitenwegen.
Antwoord DB: Gemeente verspreidt in principe geen zout in het dorp. Dorpsbelang heeft dit zelf opgepakt. DB zal navragen hoe dit zit.
- Fré Etty: Wij willen graag zelf zout strooien op de (buiten)weg. Mag dat?
Antwoord Jan Huizingh: dit moet nagevraagd worden bij de gemeente.
Antwoord dhr. Mastebroek: Dit mag niet, enkel met toestemming van wegeigenaar.
Antwoord Dorpsbelang: zal navraag doen bij gebiedsregisseur.
- Piet vd Sar: Er is gesproken over de parkeerproblemen aan de Ploegstraat.
Antwoord Dorpsbelang: Er is over gesproken tijdens de schouw: gemeente wil geen bomen kappen, plan wordt dus niet gerealiseerd.
Piet heeft voorstel gedaan bij Klaas Jan Loosman, hier is nog niets mee gedaan.
- Giena Katuin: Wordt er nog wat gedaan aan de (hoge) snelheid van verkeer op de Ploegstraat?
Antwoord Dorpsbelang: Tijdens het 10 dorpenoverleg was er een gedeputeerde van de provincie aanwezig. Nagele heeft deze situatie aangeleverd. De gedeputeerde geeft aan dat ze ermee bezig waren, maar dat hij er verder nog niets van gehoord heeft.
Antwoord Jan Huizingh: Er is gesproken met de ‘klager’ hierover: er zijn extra borden gerealiseerd en er wordt gecontroleerd.
- Piet vd Sar: merkt op dat er bij de nieuwe brug op het middenterrein een knik zit.
Antwoord DB: probleem is bekend, wordt gemeld.
- Susan Westervoorde: Vanuit het overleg met VVN, zou Susan inventariseren bij de sportclubs naar de behoefte aan ‘Victor Veilig’. De tennis wil wel, van de voetbal is nog geen reactie gekomen. De Klamp zelf wil twee stuks. Klaas Jan Loosman regelt de betaling. (6 Poppetjes met ketting. Dorpsbelang neemt nog contact op met voetbal).

5. Vaststellen thema volgende vergadering

Op 10 mei is de volgende leefbaarheidsvergadering. Het thema is dan de integratie van de zgn. MOE-landers (Midden- en Oost Europeanen). In overleg met IGW is besloten een klein comité samen te stellen die deze bijeenkomst voor zal bereiden (vanuit Dorpsbelang, IGW en bewoners).
Hierbij het verzoek om alvast na te denken over thema’s voor de nog komende vergaderingen.

De reeds behandelde thema’s:
- Speelplaatsenbeleid
- Groenvoorziening;
- Veiligheid (Politie);
- Zorggroep Oude en Nieuwe Land;
- Mercatus;
- Voorbereiding en terugkoppeling Schouw.

6. Afsluiting

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst.

Laatst aangepast (zaterdag, 05 mei 2012 15:21)

 
Zoeken
Letterformaat
Nagele op Twitter
Follow us on Twitter