Verslag vergadering bestuur Dorpsbelang

12-02-2016

Fré Etty

Het verslag van de vergadering op 23-11-2016 van het bestuur van Dorpsbelang staat weer op de site.
Verslag vergadering DB 23-11-2016