Verslag vergadering Dorpsbelang

06-30-2019

Fré Etty

Lees wat er besproken wordt tijdens de maandelijkse vergaderingen van het bestuur van Dorpsbelang:

Notulen bestuur Dorpsbelang 01-05-2019